முகமதின் மனைவிகள் பதிவிரதைகளா (கற்புள்ளவர்களா) ??

சைவ சமயத்தில்,பெண்களுக்கு கற்பு மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகிறது…ஒரு சைவப் பெண்,தன் கணவனை தொழாமல்,சிவ பெருமானை கூட தொழ மாட்டாள்…கணவனே ஒரு சைவப் பெணுக்கு முதல் தெய்வம்..கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதே ஒரு சைவ பெண்ணுடைய லட்சியம்…..உதாரணத்துக்கு,சிவதருமோத்தரம் இப்படி கூறுகிறது : “ஏந்திழைக்குப் பதிஏவல் இயற்றுதலே நியதி ஈசன் இணைத்தாள் அணைய ஏசறவு பெருகில் காந்தன் அனுமதி பெற்றுக் கைக் கொள்கபூசை……. ” (சிவதருமோத்தரம் 886) இந்தப் பாடலின் பொருள்,”கணவனோடு வாழுகின்ற இல்லத்தரசிக்கு கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தலே மேலான அறம்.அவளுக்கு சிவபிரானுடைய…

சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் நிலை

//   சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் நிலை என்ன ?? சைவ விரோதிகள்,சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் பழிக்கப்பட்டு தாழ்வான நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இந்த நயவஞ்சகா அல்ப மூடர்கள் குற்றம் சாடுகின்றனர்…முஸ்லிம்கள்,சைவத்தில் ஏற்றத் தாழ்வு உண்டு என்கிறார்கள்..இஸ்லாத்தில் இல்லையாம்…இது ஒரு சுத்த இஸ்லாமிய புரட்டு என்று அறிவு உள்ள எல்லோருக்கும் தெரியும்,ஆனால் முஸ்லிம்களுக்கு தெரியாது,ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் அறிவை அடகு வைத்துவிட்டார்கள்…பொய் தெய்வமான அல்லாவை வணங்கும் அவர்கள்,எப்படி சிந்திக்க முடியும் ??ஷியா-சுன்னி போர் 1320 வருஷங்களாக நடந்து…