ஒட்டகத்தின் ஆசனவாயினுள் கைவிட்ட உமர் அல்-கத்தாப்

உமர் அல்-கத்தப் ஒரு ஒட்டகத்தின் ஆசனவாயின் உள் தன் கையை புகுத்தி, “உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று யாராவது ஒருவர் என்னை கேட்பார் என்று அச்சமாக உள்ளது” என்று கூறினார். ஆதாரம் : இப்னு சயீது எனும் சுன்னி அறிஞரின் நூலான “அல்-தபகத் அல்-குப்ரா”,பகுதி 3,பக்கம் 286 சுன்னி முஸ்லிம்களே,உங்களின் நபித் தோழனின் இந்த ஈனச் செயலை கவனித்தீர்களா ?? இவனைத் தான் நீங்கள் கலிப்பாவால ஆக்கினீர்கள்… Advertisements

வட மொழி வேதங்கள்,சைவ நூற்களா ??

சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் 14இல்,ஒன்றான சிவஞான சித்தியார் கூறுகிறது :   ஆரண மாக மங்க ளருளினா லுருவு கொண்டு காரண னருளா னாகிற் கதிப்பவ ரில்லை யாகு நாரணன் முதலா யுள்ள சுரர்நரர் நாகர்க் கெல்லாஞ் சீரணி குருசந் தானச் செய்தியுஞ் சென்றி டாவே – ( சிவஞான சித்தியார் 1.46) “ஆரணம் ஆகமங்கள் அருளினால் உருவுகொண்டு காரணன் அருளான் ஆகில் கதிப்பவர் இல்லை “ இதன் பொருள்,“வேதத்தையும் சிவாகமத்தையும் சிவ பெருமான் அருளவில்லையென்றால்,கதியடைபவர் இல்லை”  அதாவது,சிவ பெருமான்,அருளை திருமேனியாகக்…

உமர் அல் கத்தப் ஓர் ஓரினசெயர்க்கையாளன்

உமருக்கு மலத் துவாரத்தில் (anus) நோய் உண்டு…இந்த நோயினை,வேறு ஆண்களின் மூத்திரத்தை கொண்டு குணப்படுத்தலா மாம்..உமருக்கு இந்த நோய் வர காரணம்,அவர் ஓரினசெயர்க்கையாளராம் (homosexual) .. [ஆதாரம் : ஷியா அறிஞரான நிமத்துல்லா அல்-ஜஸைரியின் நூலான அல்-அன்வர் அல்-நுமனியா,முதலாம் தொகுப்பு,முதலாம் தலைப்பு,63ஆம் பக்கம்] சுன்னி நூற்களிலும் இந்த உமர் ஒரு ஓரினசெயர்க்கையாளன் என்று நாம் பார்க்கலாம் Sahih Bukhari,Volume 8, Book 82, Number 820: Narrated Ibn ‘Abbas: The Prophet cursed the effeminate men…

முகமதின் மனைவிகள் பதிவிரதைகளா (கற்புள்ளவர்களா) ??

சைவ சமயத்தில்,பெண்களுக்கு கற்பு மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகிறது…ஒரு சைவப் பெண்,தன் கணவனை தொழாமல்,சிவ பெருமானை கூட தொழ மாட்டாள்…கணவனே ஒரு சைவப் பெணுக்கு முதல் தெய்வம்..கணவனுக்கு பணிவிடை செய்வதே ஒரு சைவ பெண்ணுடைய லட்சியம்…..உதாரணத்துக்கு,சிவதருமோத்தரம் இப்படி கூறுகிறது : “ஏந்திழைக்குப் பதிஏவல் இயற்றுதலே நியதி ஈசன் இணைத்தாள் அணைய ஏசறவு பெருகில் காந்தன் அனுமதி பெற்றுக் கைக் கொள்கபூசை……. ” (சிவதருமோத்தரம் 886) இந்தப் பாடலின் பொருள்,”கணவனோடு வாழுகின்ற இல்லத்தரசிக்கு கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தலே மேலான அறம்.அவளுக்கு சிவபிரானுடைய…

சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் நிலை

//   சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் நிலை என்ன ?? சைவ விரோதிகள்,சைவ சமயத்தில் சூத்திரர் பழிக்கப்பட்டு தாழ்வான நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இந்த நயவஞ்சகா அல்ப மூடர்கள் குற்றம் சாடுகின்றனர்…முஸ்லிம்கள்,சைவத்தில் ஏற்றத் தாழ்வு உண்டு என்கிறார்கள்..இஸ்லாத்தில் இல்லையாம்…இது ஒரு சுத்த இஸ்லாமிய புரட்டு என்று அறிவு உள்ள எல்லோருக்கும் தெரியும்,ஆனால் முஸ்லிம்களுக்கு தெரியாது,ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் அறிவை அடகு வைத்துவிட்டார்கள்…பொய் தெய்வமான அல்லாவை வணங்கும் அவர்கள்,எப்படி சிந்திக்க முடியும் ??ஷியா-சுன்னி போர் 1320 வருஷங்களாக நடந்து…