முஸ்லிம்களின் அட்டூழியம்,உண்மை வரலாறும்,கிருத்துவ புளுகுகளும்

1.முஸ்லிம் காட்டுமிராண்டிகளை எதிர்த்த இந்து ராஜாக்களின் வரலாறு ( கிபி 636-கிபி 1206) :http://voi.org/books/hhrmi/ 2.இந்துக்களுக்கெதிரான ஜிஹாட்,மற்றும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கெதிரான ஜிஹாட் வரலாற: அ) http://wikiislam.net/wiki/History_of_Jihad_Against_the_Hindus ஆ) http://www.historyofjihad.org/india.html 3.தாஜ் மகால் முன்பு தேஜோ மஹாலயம் என்ற சிவன் கோவில்:அதை ஷா ஜஹான் ஜய்பூர் மகாராஜாவிடம் இருந்து கைபற்றி இடித்துவிட்டு,தாஜ் மகாலை கட்டினான் : http://www.flex.com/~jai/satyamevajayate/tejo.html 4.சைவ,வைணவக் கோவில்களை உடைத்து,அதன் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள், பொருட்களை கொள்ளையடித்து,அந்த கோவில் இருந்த இடத்தில் பல மசூதிகள் கட்டப்பட்டன..அந்த மசூதிகளும்…

சரித்திரத் துறையும் சைவ சமயமும்

(சைவன்) தமிழ்நாட்டுப் பழங்கால சரித்திரத்தை யறிந்து இன்புறுவதில் நமக்கு விருப்பம் மிகவுண்டு. ஆனால் அவ்வக் காலத்துப் பெரியார் அதனைக் கோவைப்பட எழுதி வைத்திலர். ஆகலின் இக்காலத்துப் புலவர் பலர் அத்துறையிலிறங்கி அதனை ஆழம் பார்த்து வருகின்றனர். அவருக்கு ஆதாரமாக நிற்பவை கல்வெட்டு, காசு, பட்டயம், அவ்வக்காலத்தார் எழுதி வைத்துப் போந்த குறிப்பு, இலக்கியம், கர்ண பரம்பரை முதலியன. இவைகள் பெரும்பாலுஞ் (திலோத்தமை யென்னும் பெண் காரணமாகச் சுந்தனால் உபசுந்தனும் உபசுந்தனால் சுந்தனும் மாண்டொழிந்தது போன்றநெறி; இந்த நியாயம்…

சைவாலயங்களில் சம்ஸ்கிருத மந்திரங்களே வேண்டும்

திருச்சிற்றம்பலம் ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிகன் திருவடி வாழ்க சைவாலயங்களில் சம்ஸ்கிருத மந்திரங்களே வேண்டும் சித்தாந்த பண்டித பூஷணம் ஆ.ஈசுரமூர்த்திப் பிள்ளை திருநெல்வேலி பேட்டை ——————————————————————————– 1. சைவஸ்தான் வடக்குக்கயிலை. தெற்குக்குமரி. மேற்குச்சோமநாதபுரம். கிழக்குப் புஷ்பக நகரம். இந் நான்கெல்லைக்குட்பட்டது பாரத தேசம். இதன் சநாதன தர்மம் சைவ சமயம். இவ்வுண்மையை அவ்வெல்லை கூறியதால் அறிக. ‘முத்தேவ ராதி புலவோர்கள் விண்ணின் முழுதின் பகற்றி யருளின் பித்தேறி நின்ற முனைவன் பதங்கள் பெருகன்பி னோடு பணியு மத்தேய மான…