நம்மை ஒருவர் வணங்கும்போது,யாது செய்தல் வேண்டும் ??

நம்மை ஒருவர் வணங்கும்போது,யாது செய்தல் வேண்டும் ??

உதவிய நூல் : சைவ சமய நெறி மூலமும் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலரின் புத்துரையும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s