சைவத்தில்,புலையர்கள் (“தலித்துக்கள்”) நிலை

சிலர்,சைவ சமயம்,தீண்டத்தகாதவரை கொடுமைபடுத்துகிறதென்று கொக்கரிக்கின்றனர்..பொய் சமயங்களை சார்ந்த இவர்கள் இப்படி உண்மைக்கு மாறாக பேசுவது வியக்கத்தக்கது அன்று…இவர்களின் பொய்யுரைகளை,இச்சிவதருமோத்தர ஆகம பாடல்,தவிடு பொடியாக்குகிறது…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s