வேதத்தில் விக்கிரக வழிபாடு இல்லையா ?

vigraha vazipadu

இஸ்லாமியர்களும் கிருத்துவர்களும்,சைவர்களை தடம் மாறி போக செய்யும் பல சதிகளில் ஒன்று தான்,வேதத்தில் விக்கிரக வழிபாடு இல்லையென்பது.சிலர்,விக்கிரக வழிபாடு,ஆகமத்தில் மட்டும் ஆதரிக்கப்படுகிறது,வேதத்தில் விக்கிரக வழிபாடு இல்லையென்கின்றனர்.வேதத்தில் விக்கிரக வழிபாடு கூறப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா ?? வேதத்தில் விக்கிரக வழிபாடு கூறப்பட்டிருக்கிறது..ஆதாரம் :

1) ” சம்வத்சரஸ்ய ப்ரதிமாம் யாம் த்வா ராத்ர்யுபாசதே ப்ரஜாம் சுவீராம் கருத்வாவிச்வ மாயுர் வியச்னவத் ப்ரஜாபத்யாம்” -(5ஆம் கண்டம்,7ஆம் பிரசினம்,2ஆம் அநுவாகம்,யஜூர் வேதம்)

பொருள் : காலரூபியாகிய உமது பிரதிமையை செய்து இருட்டறையில் உபாசிப்பவன் வலிமையுள்ள புத்திரனையும் பூரண ஆயுளும் அடைகிறான்..பிரஜைகளுக்கு எஜமானனாகுந் தன்மையையும் மடைகிறான்…

2) “அச்மானம் ஆகணம் ப்ரபத்யே” -(4ஆம் பிரசினம்,யஜூர் வேத ஆரண்யகம்)

பொருள் : நன்கு சித்திரிக்கப்பட்ட சிலையை வணங்குகிறேன்

3)”ஏஹி அச்மானம் ஆதிஷ்ட அச்மாபவது தே தநூ : ”  – ( 1ஆம் கண்டம்,2ஆம் கற்பகம்,3ஆம் துவனி,அதர்வண வேதம்)

பொருள் : சுவாமி வாரும் இந்த கற் பிரதிமையில் நில்லும் இந்தக் கற்பிரதிமையே உமக்குச் சரீர மாகுவதாக

4)”சிவலிங்காயநம : ” -(தைத்தீரிய ஆரண்யம்,10ஆம் பிரசினம்,16ஆம் அநுவாகம்,யஜூர் வேதம்)

பொருள் : சிவலிங்கத்துக்கு வணக்கம்

5) “சிவலிங்கம் த்ரிசந்தியம் அஹரஹ : அப்யர்ச்சயேத்” -(பஸ்மஜாபால உபநிஷத் )

பொருள் : சிவலிங்கத்தை தினந்தோறும் காலை உச்சி மாலை என்ற முப்போதும் பூஜிக்க

சிவலிங்க வழிபாட்டைப் போலவே,சிவனடியார் வழிபாட்டையும் வேதம் கூறுகிறது :

“அதோஸ்ய சத்வானோ ஹம் தேப்யோகரம் நம : ” -(தைத்திரீய சங்கிதை,4ஆம் காண்டம்,ஸ்ரீ ருத்ரம்,நமகம் 1-9 ,யஜூர் வேதம்)

பொருள் : உருத்திரருடைய அடியார்கள் எவர்களோ அவர்களுக்கு நான் நமஸ்காரஞ் செய்கிறேன்

ஆக,வேதத்தில்,விக்கிரக வழிபாடு,சுருக்கமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதாரமாகக் கொள்ளப்பட்ட நூல் : திருத்தொண்டர் புராணம் மூலமும் சூசனமும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s