கிருஷ்ணன் காமுகனா ?? அப்படியெனில் முகமதை என்னவென்று சொல்லலாம் ??

சிவமயம்
கிருஷ்ணனும் ஒரு சாதாரணமான உயிர் தானே…அவனுக்கும் காமம்,குரோதம் எல்லாம் இருக்கும்..ஆனால்,அவன் க்ஷத்திரியன்…நான் இறை துதன் என்றொ கடவுளின் பிரதினிதி என்றோ கூறிக்கொள்ளவில்லை..சிவ பக்த சிரேஷ்டரான உபமன்யு மகாமுனிவரிடம் பாசுபத தீக்ஷை வாங்கி,அவரை குருவாக ஏற்றுக் கொண்டான்….அவனும் ஒரு சாதாரண உயிராக இருப்பதால்,முன்வினை பயனால்,சில தவறுகள் செய்திருக்கலாம்…சாதாரண மனித செயல் அது…ஆனால்,இறை தூ…தன் பல பெண்களை மணந்து,ஒரே ராத்திரியில் 9 மனைவியையும் சூத்தடிப்பது சரியா ?? இந்த விஷயம் சஹிஹ் புக்ஹாரில போட்டிருக்கு :
Volume 1, Book 5, Number 268:
“Prophet was given the strength (sexual) of thirty men”.
Apostle could make love (continuously) to all his wives (9 to 11) in one night.
Volume 1, Book 5, Number 268:
“The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number. Prophet was given the strength of thirty (men).”
Bukhari,Volume 7, Book 62, Number 6:
The Prophet used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night
Bukhari, Volume 1, Book 5, Number 270:
Aisha said, “I scented Allah’s Apostle and he went round (had sexual intercourse with) all his wives.”
ஒரே இரவில் ,தனது 11 மனைவிகளுடனும் உடலுறவு வைத்துக்கொள்வதாகவும் ,முகமதுக்கு 30 ஆண்களின் காம சக்தி இருப்பதாக சஹிஹ் புக்ஹாரி கூருகிறது…இது தான் ஒரு இறை தூதனின் லட்சணமா ?? சாதாரண மனிதன் கூட,ஒரே இரவில் 11 பெண்களையும் புணரும் அளவுக்கும் காமுகனாக இருக்க முடியாது…அதிக அளவில்,இரண்டு மூன்று பெண்களைத் தான் புணர முடியும்..ஆனால்,முகமதோ,11 மனைவிகளையும் புணர்ந்தானெனில்,இவன் நிச்சயம் இறை தூதனாக இருக்க முடியாது…
கிருஷ்ணனுக்கு 16 ஆயிரம் மனைவி இருப்பதாக முஸ்லிம்கள் கூறுகின்றனர்…அப்பதினாயிரம் மனைவிகளையும், அவர்களை கடத்திக்கொண்டு சென்றவனிடமிருந்து காப்பாற்றினான் கிருஷ்ணன்…கடத்திக் கொண்டு போகப்பட்ட பெண்களை யார் மணப்பார்கள் ?? ஆதலால்,கிருஷ்ணனே மணந்தான்… முஸ்லிம்களும்,முகமது,விதவைகளை ஆதரிக்க அவர்களை மணந்தான் என்கிறார்கள்…அப்ப கிருஷ்ணன் செய்தது சரி தானே ??மேலும்,ஒரு பெண்ணின் கணவனை கொன்று,அவளை பலாத்காரப்படுத்தவில்லை,கிருஷ்ணன்…முகமட்ஹோ,பல ஆன்களை கொன்று,அவர்களுடைய மனைவியை அபகரித்தான்…இப்படி,இறை தூதனுக்கே இடுப்ப சுத்தி பொண்டாட்டி,ஊர சுத்தி வைப்பாட்டி இருக்கும் போது,அரசனான கிருஷ்ணனுக்கு பல மனைவி இருக்கக் கூடாதா ??
Advertisements

3 thoughts on “கிருஷ்ணன் காமுகனா ?? அப்படியெனில் முகமதை என்னவென்று சொல்லலாம் ??

  1. தங்களுக்கு அரேபிய சமய வரலாற்றி்ல் போதிய ஞானம் இல்லை. நிறைய படியுங்கள். முகம்மது குறித்து தெளிவான கட்டுரைகளை வெளியிடுங்கள். செ்ங்கொடி இறையில்லா இஸ்லாம் அலிசேனா போன்ற வலைதளங்களில் ஏராளமாக கட்டுரைகள் உள்ளன. பாராட்டுக்கள். சைவம் வைணவம் எ்னற் பேதம் வேண்டாம். இந்துவாக வாழுவோம். அதுதான் சிறப்பு.வலிமை. அரியும் சிவனும் ஒண்ணு அறிவாதவன் வாயில் மண்ணு. காலத்தின் கட்டாயம் இந்துவாக வாழ வேண்டும் எ்ன்பது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s