அறிவியலாளனும் கடவுளும்- நகைச்சுவை

ஒரு தடவை,ஒரு அறிவியலாளன்,கடவுளை பார்த்து சொன்னான் ,”இன்று மனிதர்களாகிய நாங்கள் மிகவும் முன்னேற்றமடைந்து விட்டோம்..பல வியாதிகளுக்கு உனது துணை இல்லாமலே,புதிய மருந்துகளை கண்டுபிடித்து,மக்களை காப்பாற்றுகிறோம்..உந்து துணையின்றி வேறு கிரகங்களுக்குக் கூட மனிதர்களை அனுப்பியிருக்கிறோம். புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்து,மனிதர்களின் வாழ்வு தரத்தை உயர்த்தி விட்டோம்….நாங்களே எங்களை காப்பாற்றிக் கொள்கிறோம்,ஆதலால் இனி உனது உதவி எங்களுக்கு தேவையில்லை” என்றான்..கடவுள் புன்னகை புரிந்துவிட்டு,சொன்னான் “நன்று,நான் போய்விடுகிறேன்,ஆனால் அதற்கு முன் ஒரு பரிக்ஷை. யார் மிகவும் அழகிய,வேலைப்பாடு மிகுந்த ,கலையழகு மிகுந்த ஒரு மண் பானையை உருவாக்குகிறார்கள் என்பதே அந்த போட்டி.அதற்கு நீ சம்மதிக்கிறாயா ? “…உடனே அறிவியலாளன்,ஏளன சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு”பூ,இவ்வளவு தானா ? அணுகுண்டை தயாரிக்கிறேன்,மருந்துக்களை கண்டுபிடித்து மக்களை காப்பாற்றுகிறேன்,புதி புதிய உயிரினங்களை கண்டுபிடித்து உனது,அழித்தல் காத்தல் ஆக்கல் செயல்களை நான் செய்கிறேன்,அப்படியிருக்கும் போது,இந்த மண் பானை எம்மாத்திரம் ?” என்று ஆணவத்துடன் கூறிவிட்டு,மண் பானை ஒன்றை செய்வதற்காக ,அருகிலுள்ள மண்ணை அள்ளிக் கொண்டிருந்தான்.அதை பார்த்து கடவுள் சிரித்துக் கொண்டே கூறினான் ” இல்லை இல்லை,நீ உன சொந்த மண்ணை உருவாக்கி,மண் பானையை செய்து காட்டு” என்று..நண்பர்களே இந்த நகைச்சுவையின் உட் பொருள் உங்களுக்கு புரிகிறதா ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s